What is a website? Development of Websites

Veb sayt nədir? 

Fərd və ya Şirkətlərin məqsədlərinə çatmasına imkan verəcək mübadilələri həyata keçirmək üçün ehtiyacları ödəyəcək məhsulların, xidmətlərin, ideyaların inkişafı və qiymətləndirməylə bağlı internetdə yaradıcı səhifənin planlaşdırılması və virtualda bunun reallaşdırılmasına veb sayt deyilir.


Beləliklə, veb və www nə deməkdir?
Veb; Bir-birinə bağlı internet üzərində işləyən və internet saytının ünvanlarında "www" ilə başlayan səhifələrin göstərilməsini təmin edən xidmət şəbəkəsidir. WWW - World Wide Web deməkdir.

Texniki olaraq, World Wide Web dünya miqyasında şəbəkə toru kimi adlandırılır.

Veb saytın növləri hansılardır?

Veb saytları dizaynına, proqram təminatına və proqramlaşdırmasına görə statik və dinamik olaraq iki əsas qrupda qiymətləndirilə bilər. Bu iki əsas qrupdakı internet saytlarının növləri müvafiq saytın məzmununa görə qiymətləndirilir.

 • Korporativ internet saytları: Şirkətin məhsul/xidmət tanıtım saytları.
 • Elektron ticarət saytları: B2B, B2C, C2C satış saytları.
 • Rezervasiya saytları: Otel, restoran və s.
 • Şəxsi saytlar: Şəxsin tanıtımı və CV saytları.
 • Elan / Daşınmaz əmlak saytları: Mənzil, avtomobil, iş axtarışı və axtarış saytları.
 • Xəbər saytları: Ani, gündəlik, aktual hadisələrin ötürüldüyü saytlar.
 • Portal saytları: Turizm, sağlamlıq və s. müəyyən bir məqsədə xidmət edən funksional saytlar.
 • Mobil saytlar: Mobil istifadəçilər üçün xüsusi hazırlanmış saytlar və tətbiqlər.

Veb sayt nə üçün vacibdir?

Müştəriləri seqmentlərə və alt seqmentlərə ayıra bilən, həmçinin müştərilərə necə çatmaq və onlarla daimi əlaqələr qurmaq barədə şirkətinizə məlumat verə bilən strateji internet platformasıdır. Buna görə də veb sayt anlayışı sizə və ya şirkətinizə müştəri anlayışını yerləşdirən və müştəri mərkəzli olmaq mədəniyyətini mənimsəyən internet strategiyasıdır; Bu, dünyada şirkət-müştəri bərabərliyini tənzimləyən və müştəri münasibətlərinin idarə edilməsini elm halına gətirən marketinq vasitəsidir. Veb saytlar bizə bütün fəaliyyətlərimizi, məhsullarımızı və xidmətlərimizi hədəf auditoriyamıza istədiyimiz kimi çatdırmağa imkan verir; dəqiq və aktual məlumat mənbəyidir; bu bizə vaxt, prestij və müştərilər qazanmağa kömək edir.

 • Veb sayt xidməti şirkətin və ya brendin tələb və ehtiyaclarını qarşılamağa yönəlib.
 • Veb səhifə məhsullar, xidmətlər və ideyalar haqqındadır.
 • Veb dizayn düzgün hədəf auditoriyaya müraciət etməlidir.
 • Veb sayt konsepsiyası daim dəyişən rəqabət şəraitində həyata keçirilir.
 • Veb sayt dizaynı sizin korporativ şəxsiyyətinizin güzgüsüdür.

Veb saytın üstünlükləri nələrdir?


1. Müştəriləri müəyyən etməyə kömək edir

Bu, ənənəvi olaraq demoqrafik məlumat əsasında aparılır, lakin siz internetdə müştərilərinizi müəyyən etmək üçün sayt analitikası üçün Google Analytics platformasından istifadə edə bilərsiniz. Veb saytınızı bu platformada qeydiyyatdan keçirərək əldə edə biləcəyiniz Google Analytics Kodu və ya sayt izləmə ID-sini saytınıza əlavə etmək kifayətdir. Siz müştərilərinizin yaşı, cinsi, peşəsi, gəliri və maraqları kimi dəyişənləri müəyyən edə bilərsiniz.

2. Müəyyən edilmiş müştərilərinizi fərqləndirə bilərsiniz

Müştəriləri fərqləndirmək bir zərurətdir, çünki onların biznesiniz üçün fərqli dəyərləri və fərqli ehtiyacları var. Ən dəyərli müştərilərdən başlayaraq sıralama, səyləri daha çox faydalanacaqlara yönəltməyə imkan verir. Beləliklə, veb saytınızda müştərinin dəyərinə və ehtiyaclarına diqqət yetirəcək iş davranışını təmin etmək çətin olmayacaq.


Veb saytın tarixi prosesi


Veb sayt konsepsiyasının son illərdə məruz qaldığı dəyişiklik inanılmaz ölçülərə çatdı. Tarixi proses kimi baxdıqda 1990-cı illərin “tapdığımı alıram” yanaşması ilə keçdiyini görürük. Təchizat iqtisadiyyatının ön planda olduğu bu dövrlərdə internet saytlarında məhsul və xidmət müxtəlifliyinə qoyulan məhdudiyyətlər istehlakçı seçimlərinin arxa plana keçməsinə zəmin hazırladı. Sonra 2000-ci illər gəldi və vebsaytlarda məhsul və xidmətlərin çeşidi artmağa başladı. Bu zaman müştərilərin ümumi meyli “Mən nə ala bilirəmsə onu alıram” kimi dəyişdi. 2010-cu illərdə internet saytlarının müasir inkişafı ilə “Mən istədiyimi alıram” dövrü başladı. Bu yeni dövrdə bir neçə əsas məqam böyük rol oynamışdır:
 

 • Məhsul və xidmətlərin çeşidi çox artıb və müştərilərin seçim imkanları artıb.
 • İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarından səmərəli istifadə edən müştərilər məlumatlara, rəqiblərə və əlavə məhsullara çox asan çıxış əldə edirlər.
 • Texnoloji strukturlar məhsul və xidmətlərin marketinqindən paylama kanallarına qədər biznes proseslərini dəyişdi. Bir çox müxtəlif kanallar vasitəsilə müştərilərə çatmaq mümkün idi.